Risicomanagement

Met de economische neergang is risicomanagement in organisaties steeds belangrijker geworden. Waarschijnlijk ook in uw organisatie. Het management is extra alert op mogelijke bedreigingen en wenst uitgebreide informatie over de risico’s binnen uw GWW- of bouwproject. Tegelijkertijd biedt de huidige markt ook kansen, want de markt is concurrerend.

Brink Groep pleit voor een expliciete en proactieve beheersing van risico’s, zonder risicomanagement tot ‘doel op zich’ te verheven. Een dergelijke benadering leidt, naast een duidelijk inzicht in de mogelijke knelpunten, tot de mogelijkheid om bedreigingen om te wenden in potentiële kansen. Wij benaderen het graag positief; veel risico’s en effecten zijn immers beïnvloedbaar.

In veel GWW- en bouwprojecten passen wij het risicodashboard toe. Het risicodashboard ondersteunt bij het inventariseren, kwalificeren en beheersen van de risico’s in uw project. Dat kan in alle fasen van een project, van definitie tot en met realisatie. Het risicodashboard biedt op een laagdrempelige manier een compleet en overzichtelijk beeld van de risico’s. En met de diverse outputniveaus en presentatiemogelijkheden is het risicodashboard een praktische en werkbare tool, waarmee op alle lagen in de projectorganisatie risicobewustzijn ontstaat en helpt om de prioriteiten en succesfactoren van het project inzichtelijk te maken. Dit maakt het risicodashboard tot een bouwprojectmanagementtool, waarmee op zowel strategisch als operationeel niveau kan worden gestuurd.

Onze ervaring is dat de effectiviteit van goed risicomanagement valt of staat met een heldere visie en methodiek. Waarbij een consequente en consistente benadering van risico’s bijdraagt aan tijdig gerealiseerde, financieel haalbare en kwalitatief hoogwaardige projecten.

Brink Groep kan u ook helpen bij andere vraagstukken zoals:

  • het inzichtelijk maken van zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve risicoprofiel van ontwikkelingsvraagstukken (zowel project als portefeuille), met bijhorende cashflow in kosten en opbrengsten;
  • het bepalen van een ontwikkelstrategie voor een complexe locatie;
  • het opstellen van een adequate risicoreserve voor uw grond- en vastgoedportefeuille.

ibis apps logoTer ondersteuning bij deze vraagstukken maken de specialisten van Brink Groep gebruik van IBISapps Guard. Deze gebruiksvriendelijke applicatie is ook voor u beschikbaar.