Oplossingen voor elk risicoprofiel

Meer informatie?

Groot Handelsgebouw
Stationsplein 45, unit A6.002
3013 AK Rotterdam
Postbus 2032
3000 CA Rotterdam
T +31 (0) 10 237 00 00

Brink Groep is actief binnen de bouw, huisvestings- en vastgoedmarkt. Risicomanagement zit in onze genen. Of het nu gaat om beheer van grond- en vastgoedportefeuilles, gebiedsontwikkeling of het realiseren van GWW- of bouwprojecten. Brink Groep stemt risicomanagement af op de fase, de complexiteit en de omvang van de opgave. Hierbij geldt: eenvoudig als het kan, diepgaand als het moet.

Op basis van onze kennis en ervaring hebben wij het risicodashboard ontwikkeld. Het risicodashboard ondersteunt bij het inventariseren, kwalificeren en beheersen van de risico’s in uw GWW- of bouwproject. Ook levert het dashboard u op ieder moment de gewenste informatie om de juiste besluiten te nemen.

Als aanvulling op dit online risicodashboard biedt Brink Groep advies en begeleiding in risicomanagement, in de vorm van:

  • Risicoanalyse: inventariseren en analyseren van de risico’s in de startfase (of ieder ander gewenst moment) van een project.
  • Risicomanagement: permanente begeleiding van de risicobeheersing gedurende uw project, met het risicodashboard als hulpmiddel.